Beroepsorganisaties

WEBTHUMB_KNGF_BALLEN_100X100KNGF:  Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Al sinds 1889 behartigt het KNGF voor ruim 22.000 aangesloten fysiotherapeuten de belangen op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied. Het KNGF heeft als doel om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut.  www.fysionet.nl

 

WEBTHUMB_KNGF_BALLEN_100X100

NVMT:  Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie
De manueel therapeuten zijn georganiseerd in de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT). De specialistenvereniging NVMT is een wetenschappelijke vereniging, die is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en behoort tot de reguliere zorg. www.nvmt.nl

 

WEBTHUMB_KNGF_BALLEN_100X100

NVFS: Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg
De NVFS (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheids-zorg), opgericht in 1981, is de belangenorganisatie en het servicebureau voor fysiotherapeuten, werkzaam in de sportgezondheidszorg. De NVFS maakt als beroepsinhoudelijke organisatie deel uit van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). www.nvfs.nl

 

WEBTHUMB_KNGF_BALLEN_100X100

NVFK: Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie

De NVFK behartigt de belangen van kinderfysiotherapeuten en is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Kinderfysiotherapie richt zich op problemen ten aanzien van het bewegingssyteem en het bewegen van kinderen (0-18 jaar). http://nvfk.fysionet.nl/