Hartfalen

Beweegprogramma voor mensen met hartfalen.

Hartfalen is een complex van klachten en verschijnselen ten gevolge van het tekortschieten van de pompfunctie van het hart. Hartfalen komt ongeveer bij 1 op de 1000 Nederlanders voor. Na het 65ste jaar is hartfalen één van de meest voorkomende oorzaken van een ziekenhuisopname. Praktijk voor Fysiotherapie Apeldoorn Zuid heeft speciaal voor mensen met hartfalen een beweegprogramma : ‘Bewegen met Hartfalen’.

Een beweegprogramma is een trainingsprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor mensen met klachten. Het beweegprogramma wordt voor u op maat gemaakt. Dit wil zeggen dat er rekening wordt gehouden met uw individueel belastingniveau. Bewezen is dat het beweegprogramma dat u kunt gaan volgen effect heeft op uw klacht en uw omgang hiermee. U leert bewuster met uw lichaam omgaan, waardoor terugval voorkomen kan worden.

Wat is de inhoud van het beweegprogramma?

Gedurende 24 weken traint u twee keer per week onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut. Voordat de eerste training plaatsvindt, wordt er een uitgebreide test en een intake afgenomen. Dit wordt gedaan om een goede indruk van uw klachten te krijgen en om te achterhalen hoe u hiermee om gaat. Hierbij geeft de fysiotherapeut meer informatie over het beweegprogramma maar ook over de aandoening hartfalen. U krijgt ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Na 3 en 6 maanden wordt de test herhaald om vast te stellen hoeveel u vooruit bent gegaan. De huisarts wordt gedurende het programma tweemaal geïnformeerd. Dit wordt uiteraard alleen gedaan als u hiervoor toestemming geeft.

Waarom zou ik hieraan deelnemen?

Bent u bekend met hartfalen? Bent u angstig als gevolg hiervan? Beweegt u minder dan voorheen? Als u deze kenmerken herkent is het beweegprogramma iets voor u. Door bewegen kan deze negatieve spiraal worden doorbroken. Het is bewezen dat, mits op de juiste manier uitgevoerd, bewegen een positieve invloed heeft. U voelt zich door het bewegen weer fitter en u heeft het idee dat u meer kunt. De pijn verdwijnt niet altijd volledig, maar u leert er anders mee omgaan. Hierdoor wordt ‘normaal’ functioneren weer makkelijker.

Intake

Tijdens het intakegesprek wordt bepaald of u in aanmerking komt of wilt komen om het beweegprogramma te volgen. Vervolgens worden afspraken gemaakt over tijdstip van aanvang en vervolg.

Wordt dit programma vergoed door de zorgverzekeraar?

Indien u verzekerd bent voor fysiotherapie en u hebt een verwijzing van huisarts of specialist is er een grote kans dat uw zorgverzekeraar de behandelingen vergoedt. Er wordt altijd een geringe eigen bijdrage gevraagd.

Hoe kan ik me aanmelden?

Voor meer informatie en/of aanmelding stuurt u een e-mail met uw naam, postcode met huisnummer, woonplaats, telefoonnummer en uw vraag naar info@fysiotherapieapeldoornzuid.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de praktijk 055-5332424 of een bericht versturen via het contactformulier.