Obesitas

Beweegprogramma voor mensen met obesitas (overgewicht).

Wat is Obesitas?

Obesitas betekent ernstig overgewicht. Overgewicht is wereldwijd een groeiend probleem. Overgewicht kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten zoals diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, aandoeningen van de inwendige organen en skeletafwijkingen, maar ook tot verkorting van de levensverwachting. De mate van overgewicht meten we door uw BMI (Body mass index; uw gewicht te delen door lengte in kwadraat) te bepalen.

Voor wie?

De programma’s zijn bedoeld voor mensen met juveniele Obesitas. Deelnemen aan het programma kan zowel met als zonder verwijzing van uw huisarts of specialist. Het programma wordt op maat gemaakt, dat wil zeggen dat er rekening wordt gehouden met uw individueel belastingniveau .

De opzet van het programma

Gedurende 3 maanden traint u twee maal per week onder deskundige begeleiding. Voordat de eerste training plaatsvindt, wordt een uitgebreide test en intake afgenomen. Dit wordt gedaan om een goede indruk van uw klachten te krijgen en om te achterhalen hoe u hiermee omgaat. Na 3 maanden wordt de test herhaald om vast te stellen hoeveel u vooruit bent gegaan. Voedingsadvies speelt een belangrijke rol gedurende het hele programma. U krijgt adviezen met betrekking tot voeding en afvallen. De huisarts of specialist wordt, als u hiervoor toestemming heeft gegeven, gedurende het programma geïnformeerd.

Wordt dit programma vergoed door de zorgverzekeraar?

Indien u verzekerd bent voor fysiotherapie en u hebt een verwijzing van huisarts of specialist is er een grote kans dat uw zorgverzekeraar de behandelingen vergoedt. Er wordt altijd een geringe eigen bijdrage gevraagd.

Hoe kan ik me aanmelden?

Voor meer informatie en/of aanmelding stuurt u een e-mail met uw naam, postcode met huisnummer, woonplaats, telefoonnummer en uw vraag naar info@fysiotherapieapeldoornzuid.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de praktijk 055-5332424 of een bericht versturen via het contactformulier.