Specialisaties

  • Manuele therapie
  • Kinderfysiotherapie
  • Handtherapie
  • Sportfysiotherapie
  • FysioFitness en beweegprogramma’s
  • Dry Needling
  • OriGene rugtraining
  • Haptotherapie

Manuele therapie

Manuele therapie richt zich op diagnostiek en behandeling van functiestoornissen van het bewegingsapparaat in het algemeen en van de wervelkolom in het bijzonder.

De behandeling die volgt zal tot doel hebben de functie van de gewrichten te verbeteren en de houding en beweging in huishouding, werk en recreatie.

Na een eerste vraaggesprek wordt tijdens het onderzoek gebruik gemaakt van algemeen orthopedische en neurologische onderzoekstechniek in combinatie met specifiek manueel therapeutische metingen en testen. Het doel hiervan is om de functiestoornissen, waaruit de klachten zijn ontstaan, c.q. de klachten die het gevolg zijn van functiestoornissen, te analyseren. Als na onderzoek blijkt dat aanvullende diagnostiek (zoals röntgen, laboratorium enz.) wenselijk is, wordt contact opgenomen met de huisarts. Tijdens de behandeling maakt de manueel therapeut gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. De manueel therapeut probeert opgeheven beweeglijkheid te herstellen of teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training. Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met manipulaties (volksmond: ‘kraken’). De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij kan een knappend geluid gehoord worden.

Kinderfysiotherapie

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken, begeleiden en behandelen van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Kinderen leren spelenderwijs, op die manier ontwikkelen zij hun zintuigen en de motoriek. Bij de meeste kinderen gaat dit gewoon goed.

Sommige kinderen kunnen een afwijkende of vertraagde ontwikkeling hebben. Dit kan veroorzaakt worden door  een bepaalde aandoening of ziekte of doordat een kind te weinig bewegingservaring kan opdoen. Zij hebben soms extra begeleiding of oefening nodig om zich net zo snel te ontwikkelen als hun leeftijdsgenootjes.

Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie is bedoeld voor mensen die een blessure hebben opgelopen tijdens sporten en zo snel mogelijk hun sportbeoefening weer willen hervatten. Of voor mensen die op een andere manier een blessure hebben opgelopen waardoor ze op dit moment niet in staat zijn hun sportbeoefening te hervatten. Tevens voor mensen die bijvoorbeeld de marathon willen lopen en niet goed weten hoe ze zich zonder blessures kunnen voorbereiden. Ook voor mensen die op dit moment niet sporten maar dit wel willen, hoe pakt u dit aan? Welke bewegingsprogramma’s zijn voor u geschikt? Ook als u een chronische ziekte of handicap heeft?

FysioFitness en beweegprogramma’s

FysioFitness is een vorm van training waarbij u, onder leiding van een sportfysiotherapeut, oefeningen uitvoert met of zonder onze moderne trainingstoestellen. U oefent in kleine groepen, waardoor u optimale begeleiding krijgt. Trainen onder leiding van een fysiotherapeut betekent verantwoord bewegen met een op uw wensen of klachten gericht beweegprogramma.

Dry Needling

Dry Needling is een behandeltechniek van de fysiotherapeut. De behandeling richt zich op klachten in het houding- en bewegingsapparaat, die ontstaan door verhardingen in een spier. Deze verhardingen worden ‘triggerpoints’ genoemd. Door gericht te prikken met een naald binnen de spier zal deze zich snel en langdurig ontspannen. De naald die gebruikt wordt is droog en bevat geen vloeistof er zal dus geen vloeistof in de spier worden geïnjecteerd. Vandaar de benaming “Dry Needling”.

Haptotherapie

Haptotherapie is een begeleidingsvorm die je laat voelen hoe je in het leven staat. Je ervaart aan den lijve wat je patronen zijn en de mogelijke betekenissen daarvan. Het ondersteunt je om vanuit die ervaring in beweging te komen, te ontwikkelen en te groeien, om te zijn zoals je in wezen bent.

Haptotherapie helpt oa. zelfbewuster te worden, ruimte te geven aan gevoelens en emoties, jezelf kenbaar te maken, je grens te voelen en aan te geven, keuzes te maken die dicht bij jezelf liggen, een persoonlijke balans te vinden in voelen, denken en handelen.